De heppiepet

In opdracht van Kom op tegen Kanker bracht Uitgeverij Zwijsen België educatieve pakketten uit welke je gratis kan downloaden op de website van Kom op tegen Kanker. De pakketten zijn speciaal ontworpen om leerkrachten in de kleuter- en lagere school bij te staan om kanker bespreekbaar te maken. Ze bieden een antwoord op vele vragen waar je als leerkracht tegenaan loopt wanneer één van je leerlingen de ziekte van dichtbij meemaakt. De focus van het educatieve pakket voor de tweede en derde kleuterklas ligt op het spreken over kanker en de emoties die daaraan verbonden zijn.

Het prentenboek

De heppiepet – Dirk Nielandt, Ann Weyn, Astrid Geudens & Anke Tacken

Geschikt voor kinderen tot 6 jaar

Het prentenboek bevat een ankerverhaal, een preteachingplaat en een informatieve plaat. Je kan het prentenboek ontlenen in de bibliotheek of het verhaal online inkijken. Daarnaast bestaat er ook een geanimeerde versie van het prentenboek. Hierbij kan je kinderen losse prenten van het verhaal aanbieden en in de juiste volgorde laten plaatsen tijdens het kijken van het animatiefilmpje.

Omslagfoto van "De heppiepet" door Dirk Nielandt, Ann Weyn, Astrid Geudens en Anke Tacken
Bekijk de geanimeerde versie van het prentenboek.

Het lespakket

Activiteitenbundel, kopieerbundel en woordkaarten

In de activiteitenbundel vind je acht activiteiten en vier hoeksuggesties. Met deze activiteiten willen ze kleuters aanzetten tot nadenken. Nadenken over de vraag hoe je iemand die zich niet zo blij voelt, toch weer blije gedachten kan doen krijgen. Dit is dan ook wat Pompom en Loeloe verwezenlijken in het verhaal: Tims mama, die wat verdrietig is door de kanker, weer blije gedachten geven.

De activiteiten staan in een vaste volgorde. Vooraan in de activiteitenbundel wordt de opbouw van het mini-anker reeds uitgelegd. Elke activiteit wordt in de bundel grondig en overzichtelijk uitgeschreven. De templates worden opgedeeld in de voorbereidingen die je dient te maken, de introductie, kern en afsluiting van de activiteit. Tevens worden de noodzakelijke materialen opgesomd en de woordenschat die aan bod komt. Daarnaast werd ook gedacht aan de bijhorende doelen én differentiatiemogelijkheden. Tenslotte staan er ook tips en verdiepingskansen opgesomd per activiteit.

De vier hoeksuggesties hebben betrekking tot de digihoek, de huishoek, de ontdekhoek en het atelier. De templates worden op bijna exact dezelfde manier weergegeven. Ook hier staan doelen, een materiaallijst en woordenschat bij vermeld. Verder worden ze opgedeeld in voorbereidingen die je dient te maken, welk spel in de hoek wordt nagestreefd en mogelijke spelbegeleiding. In de spelbegeleiding wordt ook elke keer een uitdaging voorzien.

Voorblad van de heppiepet activiteitenbundel

Bij een aantal activiteiten horen ook kopieerbladen. Net zoals de activiteitenbundel en de woordkaarten, is ook de kopieerbundel gratis te downloaden. Welke kopieerbladen je bij welke activiteit nodig hebt, kan je zien in het materialenoverzicht van elke activiteit.

Voorblad van de heppiepet kopieerbundel

Lied- en muziekfragmenten

Eén van de activiteiten in de bundel is een zangactiviteit. Ze zingen het liedje “De heppiepet” en beluisteren enkele muziekfragmenten. Vervolgens gaan ze in op de emoties die ze daarbij voelen.

Beluister het liedje “De heppiepet“.

Ouderbrief

Het pakket bevat reeds een ouderbrief (in Word-formaat, zodat je deze zelf kan aanpassen). De brief heeft als doel voornamelijk informeren en stelt ouders op de hoogte van wat hun kind in de klas allemaal gaat beleven. Daarnaast kan je via de brief de ouders ook betrekken bij het hele gebeuren.

Voorbeeld van de ouderbrief

💡 Lees het verhaal van de heppiepet voor in de klas en licht de werking van de pet, het krijgen van blije gedachten, toe aan de kleuters. Spreek met ouders en klasgenoten af om allemaal een pet te dragen op de eerste schooldag van de zieke kleuter.