Tiplijst

Deze lijst werd samengesteld op basis van ingezonden tips, literatuurstudie en diepte-interviews met onderstaande personen:

 • Eline Gouwerij – Kleuteronderwijzeres Ziekenhuisschool UZ Gent;
 • Chris Vanderheyden – Kleuteronderwijzeres Ziekenhuisschool UZ Leuven;
 • Katrien Wolf – Kleuteronderwijzeres Ziekenhuisschool UZ Antwerpen;
 • Eveline Verbreyt – Pedagogisch medewerker UZ Gent;
 • Griet Brusselle – Kleuteronderwijzeres 3de kleuterklas. Griet vertelt over twee schooljaren met een zieke kleuter in dit verhaal;
 • Valerie Vermeirsch – Kleuteronderwijzeres 1ste kleuterklas. Valerie schreef haar ervaring neer in dit verhaal;
 • Marijke Ooghe – Kleuteronderwijzeres onthaalklas.

Heb jij nog andere waardevolle tips? Laat het me weten via het contactformulier.

Een goed contact met ouders is belangrijk

 • Bespreek altijd eerst met de ouders wat er precies verteld mag worden en aan wie. Pols ook of er in de klas rond gewerkt mag worden;
 • Neem als kleuteronderwijzer(es) af en toe contact op met de ouders van de zieke kleuter. Indien het niet past, kunnen ze dit zelf aangeven;
 • Behandel de ouders van de zieke kleuter op een normale manier en wees niet bang om hen vragen te stellen;
 • Onderhoud een goed contact en bouw een vertrouwensband op met de ouders van de zieke kleuter;
 • Breng ouders van klasgenoten op de hoogte, steeds na goedkeuring van de ouders van het zieke kind.

Houd contact met de zieke kleuter

 • Houd contact met de zieke kleuter aan de hand van tekeningen. Liefst zo groot mogelijk om de kamer te versieren;
 • Maak vlaggenlijntjes om op te hangen in zijn/haar kamer;
 • Plaats een schoenendoos in de klas om tekeningen in te verzamelen;
 • Videobel af en toe eens met de zieke kleuter;
 • Breng een bezoekje in het ziekenhuis of bij het kind thuis, eventueel aan het raam, wanneer dit mogelijk is.

Betrek het kind actief tijdens Bednetmomenten en laat het niet enkel passief meekijken

 • Kringmomenten zijn waardevol wanneer er ruimte is voor eigen inbreng van de zieke kleuter. Laat het kind meepraten en vraag naar wat hij/zij ziet en beleeft;
 • Maak een hoekje in de klas waar kinderen op regelmatige, afgesproken tijdstippen met elkaar kunnen Bednetten;
 • Maak de aanwezigheidskalender ook voor de zieke kleuter zodat hij/zij thuis actief mee kan doen met de namen van de kleuters uit de klas en hun symbolen.

Betrek de zieke kleuter bij het klasgebeuren wanneer hij/zij afwezig is

 • Mijn klasje in een tasje”. Een heen-en-weerkoffertje dat elke dag gevuld wordt met materialen waar men in de klas die dag mee aan de slag is gegaan. Bijvoorbeeld een kaartje met het versje, het verhaaltje, materialen die verzameld werden tijdens een uitstap, de klaspop, CD met liedje, knutselmateriaal om ook het knutselwerkje te maken die men die dag in de klas ook maakte;
 • Hang ook de symbolen of foto’s van de zieke kinderen op de aanwezigheidskalender in de klas;
 • Denk ook aan de verjaardag van de zieke kleuter door bijvoorbeeld een tekeningenboekje te maken en te bezorgen;
 • Wanneer Sinterklaas op bezoek komt in de klas, kan deze ook een videoboodschap sturen naar de zieke kleuter;
 • Tijdens de aanloopperiode van Kerstmis een kerstwerkje maken voor op de kamer van de zieke kleuter;
 • Onthaalliedjes inzingen;
 • Verhaaltjes inspreken;
 • Goed contact met de ziekenhuisschool kan bevorderend zijn. Er kan afgesproken worden om rond dezelfde woordenschat en technieken te werken.

Informeer klasgenootjes

 • Laat vragen uit de kinderen komen om te voorkomen dat je te veel vertelt in één keer en hen geen angst aanjaagt.

Aandacht voor thema’s en klasinrichting

 • Kinderen met kanker volgen elk een specifiek dieet en mogen geen fruit met pit eten. Ofwel vermijd je dan het thema groenten en fruit, ofwel trek je dit breder en leg je de diversiteit open: verschillende diëten, varkensvlees wel of niet eten, diabetes, allergieën, …;
 • Maak een ziekenhuishoekje met foto’s die de zieke kleuter trok van zijn kamer, verpleegster, juf in de ziekenhuisschool, het ziekenhuis. Leg er allerlei materialen in waarmee de zieke kleuter ook in contact komt;
 • Vermoeidheid is een langdurige klacht dus richt een rustig hoekje met bedje in;
 • Maak een plekje in de klas waar het zieke kindje zichtbaar wordt. Je kan er foto’s hangen van het kind, een brievenbus plaatsen waar de kinderen tekeningen, een kaartje of een cadeautje in kunnen steken. Ook de computer kan er zijn plaatsje krijgen om de Bednetmomenten te houden.

Een kleuter waarvan een familielid kanker heeft

 • Geef het de kans om tot rust te komen
 • Vraag ook naar het kind zélf en niet enkel als “broer/zus van “